spacer

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych od Państwa danych przez stronę galpol.com.pl prowadzoną przez:

P.Z.U. “GAL-POL” Ryszard Trzeszczyński

z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Św. Elżbiety 7

NIP: 573-022-06-56

która jest jednocześnie administratorem danych osobowych.

Po co zbierane są dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania ofertowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Gdzie i jak przechowywane są dane?

Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy.

Dostęp do danych osobowych

Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe przez stronę galpol.com.pl ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktoważ się z firmą P.Z.U. “GAL-POL” Ryszard Trzeszczyński za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy lub drogą mailową na adres info@galpol.com.pl.

Czy strona galpol.com.pl przekazuje dane innym podmiotom?

Strona galpol.com.pl nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Czym są pliki cookies?

Strona galpol.com.pl posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze strony galpol.com.pl. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • oglądanych stron,
  • wypełnionych formularzy.

galpol.com.pl zwraca Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej galpol.com.pl zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez P.Z.U. “GAL-POL” Ryszard Trzeszczyński stron internetowych zachęca się przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Kiedy i do kogo wysyłany jest Newsletter?

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to wyraźną zgodę zapisując się do newslettera.

Klient może zapisać się do Newslettera poprzez:

Klient może zrezygnować z Newslettera poprzez:

  • wysłanie wiadomości e-mail na adres info@galpol.com.pl o treści: "Rezygnuję".

Zawartość bazy danych zostanie niezwłocznie skorygowana.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności prosimy zgłaszać na adres firmy lub drogą mailową: info@galpol.com.pl